150927

Ook het hoofdgebouw van het Rusthuis is af, al moeten we dat tegenwoordig Woonzorgcentrum Sint-Jozef noemen. Reden te meer om dat feestelijk en officieel te openen, vandaar dat Directeur Claes al diegenen die aan de bouw hebben meegewerkt, alsook alle medewerkers, deze voormiddag had uitgenodigd. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen stuurde omwille van begrotingsproblemen zijn kat, maar als gedeputeerde Frank Smeets in de plaats komt, hebben wij dat als rasechte Limburgers nog 7 keer zo graag. Naast Frank hielden ook Zuster Gaby (voorzitster) en burgemeester Raf Drieskens een toespraak, net als Directeur Claes zelf. De Piccolo's zorgden voor de muzikale opluistering.

Meer foto's.