180303 mf

De Rolling Stones spelen nog altijd samen, de Golden Earring speelt nog samen, zelfs de Beach Boys spelen nog samen. Alleen Simon & Garfunkel, die spelen niet meer samen. En bij de Kunst Academie Noord Limburg vonden ze samenspel ook zo belangrijk, dat ze vanavond dat lieten doen door een gans strijkorkest, Ponticello onder leiding van Vera Baliko, en de Leerlingen Zang onder leiding van Philipp Baeken. Het klonk verdorie goed!

Meer foto's